Регистрирай Организация

Име(на) на Организацията
Реистрационна информация
Данъчен номер (Препоръчително)
Представлявана от
Сфера на дейност *
Контакти на администратор
Адрес(и)

Бизнес пакети Избери желаният бизнес пакет

Пробен Бизнес пакет

Безплатен за 3 месеца

до 5
свързани
потребители или активни служители

100 GB
макс. обем на съхранените файлове

5 DTU
2 GB макс. размер на БД

Поддръжка по E-мейл
вкл. в цената

Малък Бизнес пакет

30 €/Месец

до 5
свързани
потребители или активни служители

100 GB
макс. обем на съхранените файлове

5 DTU
2 GB макс. размер на БД

Поддръжка по E-мейл
вкл. в цената

Среден Бизнес пакет

110 €/Месец

до 20
свързани
потребители или активни служители

200 GB
макс. обем на съхранените файлове

10 DTU
100 GB макс. размер на БД

Поддръжка по E-мейл
вкл. в цената

Голям Бизнес пакет

500 €/Месец

до 100
свързани
потребители или активни служители

400 GB
макс. обем на съхранените файлове

10 DTU
100 GB макс. размер на БД

Поддръжка по E-мейл
и обучение вкл. в цената

XL Бизнес пакет

Според запитване

над 100
свързани потребители или активни служители

GB/DTU/БД Пространство
Според запитване

За всеки пакет броят потребители може да бъде увеличен с допълнителна такса от 6 евро на месец за всеки служител, надхвърлящ бройката от пакета.
Всички цени са без ДДС.